Công ty Cổ phần TECOTEC Phân phối

Thành lập với mục tiêu phát triển thị trường Phân phối – Bán lẻ các sản phẩm của TECOTEC Group bao gồm: Thiết bị đo môi trường, Thiết bị đo cơ khí, Thiết bị đo điện, Thiết bị thí nghiệm… của các hãng Rion, Kanomax, Insize, Chien Wei, Nagman, GW Instek, Keysight… tới các nhóm khách hàng Thương mại, FDI và các khách hàng tư nhân khác.

ÔNG TRẦN ĐỨC TUẤN
Giám đốc
tuantran@tecotec.com.vn

 

BÀ NGUYỄN THỊ THU HÀ
Kế toán trưởng
nguyenthuha@tecotec.com.vn

 

Copyright @ 2015 TECOTEC Group