Đo kiểm khí tài ảnh nhiệt

Hệ thống đo kiểm ảnh nhiệt

Hệ thống đo kiểm ảnh nhiệt

Model: DT200V
Hãng sản xuất: Inframet
  • Độ phân giải chênh nhiệt thấp nhất MRTD, AutoMRTD
  • Hàm chuyển điều biến MTF
  • Mức chênh nhiệt tương đương nhiễu NETD
  • Hình dạng nhiễu cố định FPN
  • Độ không đồng đều nền nhiệt
  • Hàm truyền tín hiệu SiTF
  • Độ méo hình
  • Trường nhìn FoV
  • Độ chênh nhiệt phát hiện được thấp nhất MDTD,
  • Bộ thông số khác: PVF, SRF, ATF, NPSD, nhiễu 3D
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group