Tin chuyên ngành

15 NHÓM HÀNG ĐƯỢC MIỄN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHI NHẬP KHẨU

Trước khi xuất, nhập khẩu một lô hàng, việc tìm hiểu quy định của Nhà nước về thủ tục nhập khẩu hàng hóa đó là một vấn đề quan trọng và thiết yếu.

Hiện nay với các nhóm hàng đặc trưng như rượu, thuốc lá, nông sản, … đều có các quy định cụ thể. Tuy nhiên không phải mặt hàng nào cũng vướng các quy định của Nhà nước khi làm thủ tục thông quan, trong đó nhiều nhóm mặt hàng được miễn các thủ tục đăng ký, kiểm tra chất lượng nhà nước mà doanh nghiệp cần nắm rõ.

Tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định cụ thể Danh mục 15 sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu, cụ thể như sau:

1 - Hành lý của người nhập cảnh, tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định  mức miễn thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

2 - Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ngoại giao, tổ chức quốc tế trong định mức miễn thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

3 - Mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mẫu để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất; mẫu hàng để thử nghiệm phục vụ giám định, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thử nghiệm liên phòng;

4 - Hàng hóa tạm nhập để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm thương mại (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

5 - Quà biếu, tặng trong định mức thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

6 - Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới trong định mức thuế;

7 - Hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc tạm nhập - tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

8 - Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;

9 - Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan (không áp dụng đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa tiêu thụ);

10 - Nguyên liệu, vật tư, hàng mẫu để gia công cho thương nhân nước ngoài, để sản xuất hàng xuất khẩu;

11 - Hàng hóa kinh doanh bán miễn thuế cho khách xuất cảnh (quản lý theo chế độ tạm nhập - tái xuất);

12 - Hàng hóa tái nhập để sửa chữa, tái chế theo yêu cầu của đối tác nước ngoài;

13 - Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

14 - Hàng hóa nhập khẩu chuyên dụng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh;

15 - Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định đã bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường. Theo đó, sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường phải bảo đảm không gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường không phù hợp yêu cầu về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc có khả năng gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xử lý, thu hồi sản phẩm, hàng hóa đó và thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Nắm rõ các quy định của Nhà nước về thủ tục xuất, nhập khẩu các loại hàng hóa không chỉ giúp giảm thiểu chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, mà còn nâng cao chất lượng hoạt động xuất nhập khẩu nước ta.

Nguồn: P. Hợp đồng

Các bài viết khác

Copyright @ 2015 TECOTEC Group