Tin chuyên ngành

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN MỘT PHÉP ĐO MÁY HIỆN SÓNG HOÀN HẢO (Phần 2)

Với máy hiện sóng ngày nay, ta dễ dàng thực hiện một phép đo tín hiệu tốt. Tuy nhiên để thực hiện một phép đo hoàn hảo thì cần phải có một số kỹ năng chuyên môn. Khi tăng tốc độ xung và giảm điện áp, giới hạn sai số của tín hiệu trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa.

Các bit của độ phân giải

Bit của độ phân giải mô tả độ chính xác của bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC). Số bit của độ phân giải càng cao thì mức lượng tử hóa trên trục đứng mà bộ ADC có thể xác định khi lấy mẫu tín hiệu tương tự càng nhiều.

Ví dụ, trong Hình 5 một bộ ADC 2 bit. Tín hiệu tương tự đầu vào là màu đỏ, và tín hiệu lượng tử số đầu ra màu xanh. Bộ ADC 2 bit có bốn mức lượng tử. Vì thế tín hiệu tương tự được lượng tử hóa xuống một hoặc bốn giá trị.

Hình 5

Trong bộ ADC ba bit (Hình 6), chúng ta thấy rằng có thể có tám mức cho tín hiệu số. Điều này làm tăng đáng kể độ chính xác của bộ ADC, và tín hiệu tương tự sẽ được biểu diễn chính xác hơn.

Hầu hết các máy hiện sóng có độ phân giải 8 bit; vùng hiện thị tín hiệu trên màn hình máy hiện sóng biểu diễn 8 bit. Máy hiện sóng số sử dụng dạng sóng được lượng tử hóa để thực hiện phép đo. Vì vậy, các mô tả của tín hiệu tương tự trên bộ chuyển đổi ADC càng chính xác thì các phép đo sẽ được thực hiện chính xác hơn. Quan sát lại Hình 3, chúng ta thấy bởi vì không mở rộng quy mô tín hiệu ra toàn bộ chiều cao trục đứng của màn hình nên không tận dụng dược tất cả các bít của độ phân giải máy hiện sóng. Khi điều chỉnh tỷ lệ tín hiệu để sử dụng tối đa độ phân giải của máy hiện sóng (Hình 4), chúng ta có thể thực hiện phép đo VPP tốt hơn.

Hình 6

Điều này quan trọng, đặc biệt khi ta đang sử dụng nhiều kênh cùng lúc. Ví dụ, thông thường để đo công suất ta sẽ sử dụng hai kênh (dòng điện và điện áp). Để đo công suất lớn, ta phải điều chỉnh thang đo cả hai tín hiệu lên toàn bộ chiều cao của màn hình máy hiện sóng thay vì xếp chồng lên nhau trên màn hình. Nếu ta chỉ sử dụng một nửa màn hình cho điện áp và một nửa khác cho dòng điện, máy hiện sóng không thể sử dụng tất cả các bit của độ phân giải trên mỗi dạng sóng.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các bit của độ phân giải máy hiện sóng chỉ là một phần của hệ thống, và toàn bộ đường tín hiệu phải được quan sát để xem xét tổng số bit hiệu quả. Điều này bao gồm các yếu tố bên ngoài như nhiễu hệ thống và thăm dò, cũng như các yếu tố bên trong như nhiễu sàn của máy hiện sóng. Nếu nhiễu hệ thống đủ cao, số lượng các bit độ phân giải tăng lên sẽ chỉ hiển thị nhiễu.

Phấn kết luận

Biết cách sử dụng máy hiện sóng của bạn tốt nhất là điều rất quan trọng nếu bạn muốn chuyển từ việc thực hiện một phép đo tốt sang thực hiện một phép đo hoàn hảo. Các phép đo chính xác hơn thúc đẩy sự tự tin trong việc kiểm tra và gỡ lỗi thiết kế. Có thể nói, hiểu làm thế nào để điều chỉnh tỷ lệ tín hiệu một cách đúng đắn giúp tận dụng lợi thế của tốc độ lấy mẫu và các bit của độ phân giải là kỹ năng quan trọng đảm bảo thành công trong kiểm tra và gỡ lỗi.

Nguồn: RSI

Các bài viết khác

Copyright @ 2015 TECOTEC Group