Công ty TECOTEC Công nghệ

Chuyên sâu nghiên cứu và phát triển Hệ thống đo tự động (ATE), các hệ thống đo, thu thập dữ liệu và điều khiển trong lĩnh vực Vô tuyến tần số (RF), Kiểm tra bo mạch chuyên dụng, Đo lường và hiệu chuẩn, Sửa chữa và hiệu chuẩn , Sửa chữa hiệu chuẩn các thiết bị và hệ thống đo lường, cảm biến, điều khiển, Phục hồi sơ đồ bo mạch…của các hãng, Keysight, GW Instek…  Mục tiêu của Công ty dành cho Khách hàng: "Giải pháp phù hợp nhất - Thời gian ngắn nhất - Dự toán thấp nhất". 

ÔNG NGUYỄN VIỆT ANH
Giám đốc
vietanh@tecotec.com.vn

 

 

Copyright @ 2015 TECOTEC Group