Công ty Cổ phần TECOTEC Đầu tư

Hoạt động chính về lĩnh vực tư vấn quản lý, đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, đầu tư sản xuất. Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững Công ty sẽ mở ra những cơ hội đầu tư đa dạng, uy tín và chuyên nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời là kênh huy động vốn lớn cho tập đoàn và các công ty thành viên. Xây dựng một môi trường làm việc năng động và sáng tạo đánh dấu một bước tiến mới, một hướng đi tiên phong hiệu quả và bổ trợ cho nhau cùng phát triển.

ÔNG ĐÀO ĐỨC TUẤN
Giám đốc
tuan_dd@tecotec.com.vn

 

Copyright @ 2015 TECOTEC Group