News/Events

News

ROBOTICS - ELABO

Hệ thống thực hành Robotics của Elabo Training System cung cấp cho học viên cách nhìn tổng quát về một mô hình thực tế về cánh  tay robot trong công nghiệp. Robotics có cánh tay robot có thể xoay theo 6 trục và mang được tải trọng lên đến 3kg. Cánh tay này được kết nối với màn hình điều khiển cảm ứng, được kết nối để điều khiển các thiết bị qua 2 chuẩn kết nối RS232 và Ethernet.

Mô hình robotics là một hệ thống mô phỏng trực quan thực tế, giúp cho học viên được đào tạo về thiết kế robot, các loại hệ thống xử lý robot, cách phối hợp hệ thống và chế độ hoạt động, di chuyển, điều khiển và các khái niệm cài đặt an toàn, lập trình và thử nghiệm.                                                         

Chức năng hệ thống:

+ Đào tạo lắp ráp, cài đặt, vận hành và lập trình các hệ thống xử lý Robot.

+ Phân tích trình tự chuyển động, xác định tham chiếu và bắt đầu từ điểm, tối ưu hóa các đường cong theo dõi.

+ Đào tạo cài đặt, lập trình và thử nghiệm kiểm soát và an toàn nhiệm vụ cụ thể.

+ Lập trình chuỗi chuyển động với nội suy tuyến tính, bản lề và lặp lại.

+ Lập trình chuyển động thật như quan sát.

+ Sử dụng quan tác động khác nhau (gắp, miếng hút) và các công cụ.

Nguồn: TECOTEC Đà Nẵng

Others

Copyright @ 2015 TECOTEC Group