Máy hiện sóng số từ 100MHz đến 1GHz

Máy hiện sóng số 1GHz, 4 kênh

Máy hiện sóng số 1GHz, 4 kênh

Model: DSO7104B
Hãng sản xuất: Keysight Technologies
 • Băng thông: 1 GHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 4 GSa/s
 • Độ sâu bộ nhớ: 8 Mpts
 • Số kênh: 4 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: lên tới 100,000 dạng sóng/giây
 • Màn hình hiển thị: 12.1inch XGA LCD
Liên hệ
Máy hiện sóng số 500 MHz, 4 kênh

Máy hiện sóng số 500 MHz, 4 kênh

Model: DSOX6004A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies
 • Băng thông: 500 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 20 GSa/s trên nửa kênh xen kẽ, 10 GSa/s trên toàn kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: bộ nhớ phân đoạn 4 Mpts
 • Số kênh: 4 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: > 450,000 dạng sóng/giây
 • Màn hình hiển thị: 12.1inch màn hình đa chạm
 • Khả năng cung cấp tất cả các ứng dụng đo (bao gồm Vôn-mét DVM và máy phát hàm Wavegen) trong một giấy phép bản quyền
Liên hệ
Máy hiện sóng số 500 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng số 500 MHz, 2 kênh

Model: DSOX4052A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies
 • Băng thông: 500 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 5 GSa/s trên nửa kênh xen kẽ, 2.5 GSa/s trên toàn kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: bộ nhớ phân đoạn 4 Mpts
 • Số kênh: 2 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: > 1,000,000 dạng sóng/giây
 • Màn hình hiển thị: 12.1inch độ phân giải cao, màn hình cảm ứng
 • Khả năng tích hợp máy phát hàm 20 MHz và Vôn mét 3 chữ số
Liên hệ
Máy hiện sóng số 350 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng số 350 MHz, 2 kênh

Model: DSOX3032A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies
 • Băng thông: 350 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 4 GSa/s trên nửa kênh xen kẽ, 2 GSa/s trên toàn kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: khả năng lên tới 4 Mpts trên mỗi kênh
 • Số kênh: 2 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: > 1,000,000 dạng sóng/giây
 • Màn hình hiển thị: 8.5 inch WVGA
 • Khả năng tích hợp máy phát hàm 20 MHz và Vôn mét 3 chữ số
Liên hệ
Máy hiện sóng số 200 MHz, 4 kênh

Máy hiện sóng số 200 MHz, 4 kênh

Model: DSOX3024A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies
 • Băng thông: 200 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 4 GSa/s trên nửa kênh xen kẽ, 2 GSa/s trên toàn kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: khả năng lên tới 4 Mpts trên mỗi kênh
 • Số kênh: 4 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: > 1,000,000 dạng sóng/giây
 • Màn hình hiển thị: 8.5 inch WVGA
 • Khả năng tích hợp máy phát hàm 20 MHz và Vôn mét 3 chữ số
Liên hệ
Máy hiện sóng số 100 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng số 100 MHz, 2 kênh

Model: DSOX2012A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies
 • Băng thông: 100 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 2 GSa/s trên nửa kênh xen kẽ, 1 GSa/s trên mỗi kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: khả năng lên tới 1 Mpts trên mỗi kênh
 • Số kênh: 2 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: > 50,000 dạng sóng/giây
 • Màn hình hiển thị: 8.5 inch WVGA với 64 mức độ phân màu khác nhau
 • Khả năng tích hợp máy phát hàm 20 MHz và Vôn mét 3 chữ số
Liên hệ
Máy hiện sóng 500 MHz

Máy hiện sóng 500 MHz

Model: GDS-3502/ GDS-3504
Hãng sản xuất: GW Instek
 •     Băng thông: 500 MHz
 •     Số kênh: 2/4 kênh
 •     Tốc độ lấy mẫu thời gian thực: 4 GSa/s
 •     Độ sâu bộ nhớ: 25 kpoint/ kênh
 •     Độ phân giải trục dọc: 8 bit 2mV*~5V/div (max 300 Vrms)
 •     Độ phân giải trục ngang: 1ns/div ~ 100s/div (tăng theo bậc 1-2-5)
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group