Tuyển dụng

Công ty CP TECOTEC Group gửi đến ứng viên các cơ hội nghề nghiệp trong tháng 12/2017 như sau:

Công ty CP TECOTEC Group gửi đến ứng viên các cơ hội nghề nghiệp trong tháng 12/2017 như sau:

TECOTEC Group luôn chú trọng tạo môi trường chuyên nghiệp và năng động để CBNV có thể phát huy hết khả năng, thế mạnh cũng như kiến thức kinh nghiệm chuyên môn của mình. Tại Công ty chúng tôi, các bạn sẽ hoàn thiện và phát triển bản thân, đặc biệt là cơ hội thăng tiến trong công việc.
Công ty CP TECOTEC Group gửi đến ứng viên các cơ hội nghề nghiệp trong tháng 08/2017 như sau:

Công ty CP TECOTEC Group gửi đến ứng viên các cơ hội nghề nghiệp trong tháng 08/2017 như sau:

TECOTEC Group luôn chú trọng tạo môi trường chuyên nghiệp và năng động để CBNV có thể phát huy hết khả năng, thế mạnh cũng như ...
Cơ hội nghề nghiệp tháng 02/2017 của Công ty TECOTEC Group gửi đến ứng viên các vị trí sau:

Cơ hội nghề nghiệp tháng 02/2017 của Công ty TECOTEC Group gửi đến ứng viên các vị trí sau:

TECOTEC Group luôn tâm niệm nguồn nhân lực là tài sản quý nhất. Với mục tiêu phát triển bền vững và đáp ứng  nhu cầu về ...

Copyright @ 2015 TECOTEC Group