Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp tháng 02/2017 của Công ty TECOTEC Group gửi đến ứng viên các vị trí sau:

Cơ hội nghề nghiệp tháng 02/2017 của Công ty TECOTEC Group gửi đến ứng viên các vị trí sau:

TECOTEC Group luôn tâm niệm nguồn nhân lực là tài sản quý nhất. Với mục tiêu phát triển bền vững và đáp ứng  nhu cầu về nhân lực cho sự phát triển không ngừng của Công ty cùng các Đơn vị thành viên, TECOTEC Group chào đón những ứng viên mong muốn làm việc tại một Công ty có định hướng chiến lược rõ ràng; Môi trường làm việc hiện đại, lành mạnh, công bằng, tôn trọng; Phát triển khả năng bản thân và có điều kiện thăng tiến.
Cơ hội nghề nghiệp tháng 8/2016 của Công ty TECOTEC Group gửi đến ứng viên các vị trí sau:

Cơ hội nghề nghiệp tháng 8/2016 của Công ty TECOTEC Group gửi đến ứng viên các vị trí sau:

TECOTEC Group luôn tâm niệm nguồn nhân lực là tài sản quý nhất. Với mục tiêu phát triển bền vững và đáp ứng  nhu cầu về ...
© 2015 TECOTEC Group