Nguồn cấp DC, 1000->1500W

Nguồn một chiều đến 2000 W

Nguồn một chiều đến 2000 W

Model: 6672A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies
*Thông số đầu ra:
- Số đầu ra: 1
- Điện áp đầu ra: 0 tới 20 V
- Dòng đầu ra: 0 tới 100 A
- Công suất: 2000 W
*Độ gợn và nhiễu từ 20 Hz tới 20 MHz
- Điện áp (rms/ điện áp đỉnh-đỉnh): 750 μV/ 9 mV
-  Dòng (rms): 100 mA
*Sự ổn định tải & điện lưới:
- Điện áp: 650 μV
- Dòng điện: 7 mA
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group