Sự kiện

TECOTEC GROUP – Hội nghị tổng kết năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

Ngày 13/01/2017 tại trụ sở văn phòng Công ty, Hội nghị Tổng kết năm 2016 và Kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch HĐQT, Ban Lãnh đạo cùng Trưởng/Phó phòng các Bộ phận, Trưởng VPĐD và Giám đốc/Phó Giám đốc của các Công ty thành viên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch HĐQT nhận định Năm 2016 là năm thí điểm mô hình quản lý mới của hệ thống TECOTEC Group, tuy bước đầu còn nhiều khó khăn nhưng nhìn chung đã đạt được những thành quả nhất định. Điều này cho thấy hướng đi của toàn hệ thống là đúng đắn và phù hợp với sự tăng trưởng của TECOTEC trong giai đoạn tiếp theo.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các Phòng/ban, VPĐD và các Công ty thành viên đã tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động chung của toàn Công ty và của từng bộ phận trong năm 2016. Ban lãnh đạo đã ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc, sự cần cù, cố gắng của CBNV đã góp phần tạo nên sự ổn định và tăng trưởng của toàn hệ thống.

Song song với việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2017 được Ban Lãnh đạo định hướng sẽ là năm thành công, phát triển hơn nữa của TECOTEC Group, nhờ có những chiến lược phát triển cụ thể và CBNV đã đạt đến độ chín trong kỹ năng làm việc của mình.

Mặc dù sẽ còn những khó khăn, thách thức nhưng với uy tín của TECOTEC Group, thương hiệu mạnh từ các đối tác, và đặc biệt là sự tín nhiệm của khách hàng, Ban Lãnh đạo Công ty tin tưởng vào sự đồng lòng, gắn kết của cả hệ thống sẽ vượt qua và gặt hái được thành công để tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường Việt Nam.

   

   

Nguồn: HCTH

Các bài viết khác

Copyright @ 2015 TECOTEC Group