Sự kiện

TECOTEC GROUP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

​Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của TECOTEC Group với sự tham dự của Ban lãnh đạo cùng đại diện các Phòng ban/ VPĐD/ Công ty thành viên, với mục đích đánh giá kết quả đạt được trong năm 2017, và xác định những bước đi phù hợp để nắm bắt thời cơ phát triển mới năm 2018.

Tại hội nghị, các Bộ phận đã báo cáo công việc năm 2017, các kết quả đạt được, chia sẻ những thuận lợi –  khó khăn để rút kinh nghiệm, đưa ra phương án khắc phục và định hướng mục tiêu cho năm 2018.

Năm 2017 được đánh giá là năm đạt được nhiều thành công với kết quả kinh doanh vượt trội; đội ngũ nhân sự ổn định, năng lực chuyên môn cao; đặc biệt là sự trưởng thành trong công tác quản lý của toàn bộ hệ thống đã đánh dấu một chặng đường xây dựng và phát triển không ngừng của tập thể CBNV về mọi lĩnh vực. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để TECOTEC Group tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Việc quản lý Hãng hiệu quả là mục tiêu quan trọng và lâu dài, các Bộ phận tăng cường tìm kiếm Hãng mới tiềm năng để lập giải pháp tối ưu với từng đối tượng khách hàng; khai thác các Hãng truyền thống, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường ba miền.

Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV tin tưởng với định hướng đúng đắn và có giải pháp cụ thể, đặc biệt với một tập thể đầy nhiệt huyết, quyết tâm cùng nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, TECOTEC Group sẽ đạt được các mục tiêu lớn, gặt hái nhiều thắng lợi mới.

Nguồn: HCTH

Các bài viết khác

Copyright @ 2015 TECOTEC Group