Tin chuyên ngành

Hệ thống chuẩn đầu độ cứng HSM/ LTF SPA

Trong lĩnh vực công nghiệp và khoa học cơ bản, độ cứng là một đơn vị đặc biệt và duy nhất trong số rất nhiều đơn vị đo lường khác. Việc thiết lập cũng như duy trì một chuẩn độ cứng vô cùng quan trọng đối với công tác đo lường, nó yêu cầu một hệ thống chuẩn với các đặc trưng riêng.

Hệ thống chuẩn đầu độ cứng HSM do LTF SPA hợp tác cùng Viện nghiên cứu đo lường quốc gia Ý (INRIM) thiết kế và phát triển là giải pháp đáp ứng hoàn hảo đối với việc duy trì và phát triển các chuẩn, cũng như hỗ trợ cho hoạt động chuẩn hóa.

Hệ thống chuẩn đầu độ cứng HSM

  • Hệ thống chuẩn đầu độ cứng HSM được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn cấp quốc gia của các nước, với các đặc tính riêng biệt:
  • Hiệu chuẩn tấm chuẩn độ cứng Rockwell thang đo A-B-C-D-E-F-G-HK-L-M-N-P-R-S-T-V-W-X-Y.
  • Hiệu chuẩn tấm chuẩn độ cứng Vickers thang đo từ HV1 tới HV100.
  • Hiệu chuẩn tấm chuẩn độ cứng Brinell thang đo từ 5 kgf tới 187.5 kgf. 

Tích hợp hoàn hảo với hệ thống Gal-Vision (tự động đo vết lõm thang đo Vickers và Brinell) và hệ thống Gal-Indent (kiểm tra đầu đo kim cương thang đo Rockwell và Vickers).

Hệ thống chuẩn đầu độ cứng HSM đã được sử dụng bởi hàng loạt Viện nghiên cứu của các quốc gia như: INRIM - Viện nghiên cứu đo lường quốc gia Ý, NIM – Viện nghiên cứu đo lường quốc gia tại Bắc Kinh- Trung Quốc; VNIIFTRI- Viện nghiên cứu đo lường quốc gia Nga; NIST- Viện tiêu chuẩn và kỹ thuật quốc gia Mỹ,… Điều này đã chứng minh sự phù hợp, tính chuyên dụng và khả năng làm việc tuyệt vời của HSM trong công tác chuẩn đầu độ cứng cũng như trong công tác nghiên cứu.

Nguồn: EMC

Các bài viết khác

Copyright @ 2015 TECOTEC Group