Tin chuyên ngành

Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Hóa chất là mặt hàng nhập khẩu rất đặc biệt, và có nhiều loại hóa chất được kiểm soát bởi quy định khắt khe khi nhập khẩu.

Khi làm thủ tục nhập khẩu hóa chất, các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý các quy định mới nhất tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25/11/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất. Dưới đây là một số lưu ý khi nhập khẩu hóa chất.

1. Các loại hóa chất bắt buộc phải khai báo qua cổng thông tin một cửa quốc gia

Tại Khoản 1 Điều 27 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia”. Do vậy, doanh nghiệp đăng ký tài khoản và khai báo trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ www.vnsw.gov.vn.

Những hóa chất cần khai báo là những loại hàng thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo tại Phụ lục V Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. Để tra cứu, cần căn cứ vào mã CAS của hóa chất đó. Sau đó, tra cứu ngay ở Nghị định 113 xem có nằm ở Phụ lục V hay không. Mỗi loại hóa chất cần có MSDS (Material Safety Data Sheet) -Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất, là một dạng văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất cụ thể nào đó. Trong bản MSDS sẽ có mã CAS của từng thành phần hóa chất.

Nếu như mã CAS đó thuộc Phụ lục V của Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì tiến hành đăng ký ngay tài khoản trên hệ thống một cửa quốc gia và tiến hành khai báo hóa chất. Khi hồ sơ đã được “thông báo tiếp nhận” thì có thể tiến hành làm thủ tục hải quan nhập khẩu hóa chất của mình. Khai báo hóa chất qua hệ thống một cửa quốc gia, thủ tục khai báo tương đối đơn giản và sau 30 phút sẽ có kết quả tiếp nhận.

Một điều đáng lưu ý, khi tra mã CAS của hóa chất vừa thuộc Phụ lục V “Danh mục hóa chất phải khai báo” vừa thuộc Phụ lục I “Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp” thì doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần lưu ý. Vì thực tế, “danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp” là danh mục dành riêng cho các doanh nghiệp kinh doanh, sử dụng hóa chất. Nếu kinh doanh, sản xuất hóa chất nằm trong danh mục này, cần xin giấy phép cho việc kinh doanh, sản xuất đó. Giấy phép này được cấp bởi Cục Hóa chất.

2. Các trường hợp miễn trừ khai báo

Theo Điều 28 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP các trường hợp dưới đây khi nhập khẩu hóa chất được miễn trừ khai báo:

  1. Hóa chất được sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp.
  2. Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, nhập khẩu.
  3. Hóa chất nhập khẩu dưới 10 kg/một lần nhập khẩu. Trường hợp miễn trừ nêu tại điểm này không áp dụng đối với các hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
  4. Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, nguyên liệu sản xuất thuốc là dược chất để sản xuất theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.
  5. Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã có Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.

Trường hợp hoá chất doanh nghiệp mua từ nội địa thuộc Phụ lục V nhưng thuộc các trường hợp miễn trừ khai báo nêu trên thì khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, doanh nghiệp được miễn trừ khai báo hoá chất. Nếu không thuộc các trường hợp miễn trừ khai báo theo quy định trên, khi nhập khẩu doanh nghiệp phải thực hiện khai báo hoá chất theo quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

3. Hồ sơ khai báo hóa chất

Theo Điều 27 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP, sau khi đăng ký tài khoản thành công trên hệ thống một cửa Quốc gia, Doanh nghiệp cần chuẩn bị một số giấy tờ chính bao gồm:

  • Bản khai báo hóa chất (theo mẫu);
  • Hóa đơn mua, bán hóa chất (Invoice, packing list);
  • Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt;
  • Trường hợp đối với mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua, bán hóa chất, tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay cho hóa đơn thương mại.

Sau khi đã khai khai báo hóa chất xong sẽ tiến hành làm thủ tục thông quan hàng hóa bình thường như đối với các lô hàng khác.

Nguồn: P. Hợp đồng

Các bài viết khác

Copyright @ 2015 TECOTEC Group