Tin chuyên ngành

MỞ RỘNG KHẢ NĂNG CỦA MÁY PHÂN TÍCH PHỔ VỚI BỘ PHÁT BÁM

Khi bạn làm thiết kế đến mức “compoment” (bộ phận), bạn muốn biết bộ phận đó hoạt động như nào khi được sử dụng trong thiết kế cuối cùng. Ví dụ, trong hầu hết các bộ phát, có các bộ khuếch đại để tăng công suất LO cho các bộ trộn và có các bộ lọc để loại bỏ các hài. Bạn cũng cần phải đo các bộ phận này để xác minh chúng hoạt động có giống như khi mô phỏng hay không. Bộ phát bám cung cấp giải pháp hiệu quả về mặt chi phí, mở rộng khả năng kiểm tra của máy phân tích phổ bao quát tham số của các bộ phận cấu thành thiết bị. Nó cung cấp các phép đo truyền vô hướng hiệu quả.

Máy phân tích phổ và máy phân tích mạng

Thông thường, máy phân tích phổ hiển thị biên độ theo tần số biến chúng thành một công cụ tuyệt vời để thực hiện các phép đo phụ thuộc vào công suất  mô tả công suất sóng mang, biên tần, hài, tạp nhiễu. Đây là các phép đo cần thiết để mô tả đặc tính thiết kế máy phát của bạ. Tuy nhiên, sẽ cần thêm các thông tin về mối quan hệ đầu vào – đầu ra giữa các cổng khi thực hiện mô tả đặc tính ở mức “compoment”. Ví dụ, bạn muốn đo suy hao chèn, dải thông/dải chặn của một bộ phận, hoặc hệ số khuếch đại của bộ khuếch đại.

Khi mô tả các bộ phận theo tham số S, ví dụ như S21 – công suất truyền từ cổng 1 đến cổng 2, bạn nghĩ ngay đến sử dụng máy phân tích mạng.

Máy phân tích mạng đơn giản là một bộ thu và một bộ phát bám theo bộ thu. Nguồn của bộ phân tích mạng kích thích DUT của bạn, và bộ thu sẽ đo đầu ra. Điều này cho phép so sánh tín hiệu ở đầu ra và đầu vào DUT. Tuy nhiên việc để sở hữu một máy phân tích mạng là hết sức tốn kém.

Một bộ phân tích tín hiệu ở dạng cơ bản nhất là một bộ thu. Ở đây, nếu thêm bộ phát bám vào bộ thu này, bạn sẽ có một máy phân tích mạng đơn giản. Đây là một lợi ích tuyệt vời của bộ phát bám.

Bộ phát bám

Bộ phát bám là một nguồn tín hiệu trong đó đầu ra RF cho phép điều chỉnh theo bộ phân tích phổ. Bộ phát bám sử dụng thành phần LO từ bộ phân tích phổ và trộn nó với bộ tạo dao động cố định. Nếu ta điều chỉnh bộ dao động đến tần số trung tâm của bộ lọc IF trong bộ phân tích phổ và sử dụng sản phẩm trộn khác nhau, thì tần số đầu ra của bộ phát bám sẽ bằng tần số đầu vào của bộ phân tích phổ. Khoảng Span của bộ phân tích phổ và bộ phát bám được khớp và đồng bộ. Điều này cung cấp khả năng theo dõi chính xác cho phép thực hiện tính năng phân tích mạng vô hướng, 1 kênh với máy phân tích phổ.

Hình 1. Bộ phát bám được kết nối với một máy phân tích phổ cầm tay để đo truyền dẫn giữa 2 cổng của bộ lọc và bộ khuếch đại, bao gồm suy hao chèn, hệ số khuếch đại, và dải thông bộ lọc.

Tóm lại

Mặc dù một bộ phát bám không thể thay thế cho máy phân tích mạng để phân tích sâu các tham số S, nhưng nó có thể cung cấp một số tính năng tương tự của máy phân tích mạng với chi phi thấp. Điều này phù hợp khi bạn tìm kiếm một giải pháp hiệu quả để phân tích đặc tính của các bộ phận. Bổ sung bộ phát bám vào trong máy phân tích phổ cho phép bạn đo suy hao chèn, dải thông/dải chặn của một bộ phận, hoặc hệ số khuếch đại của bộ khuếch đại.

Để được hướng dẫn cách thiết lập bộ phát bám với máy phân tích phổ, mời bạn hãy tham khảo tài liệu Making Stimulus/Response Measurements Using the N9322C Basic Spectrum Analyzer and Tracking Generator Application Note”.

Nguồn: RSI

Các bài viết khác

Copyright @ 2015 TECOTEC Group