Lĩnh vực Cơ điện tử và Điều khiển

TECOTEC làm đại diện phân phối bán hàng cho các Hãng: Air Liquid; Compact Instrument; ECA Robotics; Etronika; Frejoth; Huron; Inframet; MAS kovosvit; Meiji; Meiritz; Metrology; Microdrone; Nagman; NL Test; Optodyne; ORBITGIS; Osaka Seimitsu Kikai; Trimos; U-Test; Walter + Bai; Vision Engineering; Sywac; Shimadzu NDI; Trioptics; K-Team; …

        
     
     
     
     
     

Copyright @ 2015 TECOTEC Group