Lĩnh vực Đo và Hiệu chuẩn Điện

TECOTEC làm đại diện phân phối bán hàng cho các Hãng: Time Electronics; TEGAM; Qmax; Spectracom; Krohn – Hite; Hilo – Test; GW-Instek; Clarke-Hess; Knopp; Tesco; Gossen Metrawatt; Edibon; Calmet; …

     
 

 

Copyright @ 2015 TECOTEC Group