Lĩnh vực Phân tích và Môi trường

TECOTEC làm đại diện phân phối bán hàng cho các Hãng: Tokyo Keiki; Shimadzu; Rion; Kanomax; E instruments; Chino; Angelantoni; MicroStep-MIS; Environment S.A; Laboned Inc; Cecil Instruments; Hettich; Laptech; IUL; Raypa; YSI; …

     

 

Copyright @ 2015 TECOTEC Group