Hội đồng Quản trị

 
ÔNG ĐÀO ĐỨC TUẤN  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
tuan_dd@tecotec.com.vn  

 

 
ÔNG BẠCH TUẤN HIỂN ÔNG PHẠM NGỌC PHÚC
Thành viên Hội đồng Quản trị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
bachtuanhien@tecotec.com.vn phucpn@tecotec.com.vn

 


 

Copyright @ 2015 TECOTEC Group