Khối Văn phòng

 
BÀ PHẠM THỊ HÒA  
Chánh Văn phòng           
phamhoa@tecotec.com.vn  

 

 

LƯU THỊ DUNG ÔNG NGUYỄN TÔ HOÀNG
Trưởng Phòng Nhân sự     Trưởng Phòng CNTT         
tuyendung@tecotec.com.vn hoangnt@tecotec.com.vn

 


 

BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG BÀ NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Trưởng Phòng ISO &                     Thi đua khen thưởng Trưởng Phòng Truyền thông            
hanoi@tecotec.com.vn marketing@tecotec.com.vn

 


 

 

 

Copyright @ 2015 TECOTEC Group