Điện Công Nghiệp

Máy biến áp ba pha

Máy biến áp ba pha

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Biến áp tự ngẫu cho phép điều chỉnh được điện áp cuộn sơ cấp
 • Thiết kế với các cuộn dây riêng biệt cho phép làm việc trong các chế độ không tải, có tải và ngắn mạch khi nối sao/ tam giác
 • Đo các thông số về điện máy biến áp
 • Tính toán tỉ số máy biến áp, công suất máy biến áp bằng phương pháp 2 watt kế
 • Máy biến áp bap ha 1500VA
Liên hệ
Mô hình động cơ ba pha không đồng bộ và máy phát điện ba pha

Mô hình động cơ ba pha không đồng bộ và máy phát điện ba pha

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Nghiên cứu và vận hành động cơ không đồng bộ: chế độ nối sao/ tam giác, đo các thông số về điện của động cơ, tính toán công suất của động cơ bằng phương pháp 2 watt kế. Vận hành động cơ khi không tải, có tải và quá tải khi kết hợp với máy biến áp ba pha.
 • Nghiên cứu và vận hành máy phát điện ba pha: chế độ nối sao/ tam giác, đo các thông số về điện của máy phát. Vận hành máy phát khi không tải, có tải và quá tải.
 • Nghiên cứu và vận hành máy phát điện đồng bộ trong chế độ nối mạng: nghiên cứu cách đấu dây, điều khiển tốc độ, đồng bộ trên mạng chính
 • Nghiên cứu và vận hành máy phát điện đồng bộ trong chế độ ngắn mạch: đo các thông số về điện trong chế độ ngắn mạch, vẽ đường cong các đặc tính.
Liên hệ
Mô hình động cơ DC 1.5kW và máy phát điện ba pha

Mô hình động cơ DC 1.5kW và máy phát điện ba pha

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Nghiên cứu và vận hành động cơ DC: đọc các thông số của động cơ, tính toán mô men và hiệu xuất của động cơ, tính toán mô men khởi động và điện trở khởi động cho động cơ.
 • Nghiên cứu và vận hành động cơ DC khi không tải, khi có tải và khi quá tải, vẽ đường đặc tính của động cơ dựa trên các giá trị đã đo được, công suất của động cơ, phân tích các kết quả thu được
 • Nghiên cứu và vận hành máy phát: đọc các thông số của máy phát, tính toán mô men và hiệu suất của máy phát
 • Nghiên cứu và vận hành máy phát khi không tải, khi có tải và khi quá tải, vẽ đường đặc tính
 • Nghiên cứu và vận hành máy phát đồng bộ trong chế độ nối mạng, cách đấu dây trong chế độ mạng, hệ thống đồng bộ, tính toán công suất của máy phát, phân tích các kết quả thu được.
Liên hệ
Mô hình biến áp một pha 230V – 140VA

Mô hình biến áp một pha 230V – 140VA

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Mô đun biến áp tự ngẫu 0-250V AC – 5A
 • Mô đun biến áp một pha 140VA, cuộn sơ cấp 230V, cuộn thứ cấp 15V/3.6A
 • Mô đun đo điện áp
 • Mô đun đo dòng điện
 • Mô đun đo công suất
 • Mô đun biến trở 0-22 ohms
 • Mô đun biến trở 0-3.3 ohms
 • Bộ cáp nối thí nghiệm
Liên hệ
Động cơ 3 pha lồng sóc

Động cơ 3 pha lồng sóc

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Loại động cơ 3 pha rô to lồng sóc
 • Công suất động cơ 300W
 • Tốc độ vòng quay 1500rpm
 • Điện áp 230/400V hoặc 400V/690V
Liên hệ
Máy phát điện đồng bộ 3 pha

Máy phát điện đồng bộ 3 pha

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Loại máy phát điện đồng bộ
 • Công suất 300W
 • Tốc độ vòng quay 1500rpm
 • Điện áp 230V/400V
Liên hệ
Động cơ 3 pha không đồng bộ có vành trượt

Động cơ 3 pha không đồng bộ có vành trượt

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Công suất động cơ 300W
 • Tốc độ vòng quay 1500rpm
 • Điện áp 230/400V
Liên hệ
Động cơ một pha khởi động bằng tụ

Động cơ một pha khởi động bằng tụ

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Công suất động cơ 300W
 • Tốc độ vòng quay 1500rpm
 • Điện áp 230V
 • 1 tụ khởi động và 1 tụ chạy
Liên hệ
Động cơ một chiều 220/220V

Động cơ một chiều 220/220V

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Động cơ một chiều DC kích từ độc lập hoặc bằng điện trở sun
 • Điện áp 220/220V
 • Công suất động cơ 300W
 • Tốc độ vòng quay 1500rpm
Liên hệ
Máy phát điện một chiều 220

Máy phát điện một chiều 220

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Máy phát điện một chiều kích từ độc lập hoặc bằng điện trở sun
 • Điện áp 220
 • Công suất động cơ 300W
 • Tốc độ vòng quay 1500rpm
Liên hệ
Động cơ 3 pha lồng sóc

Động cơ 3 pha lồng sóc

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Loại động cơ 3 pha rô to lồng sóc
 • Công suất động cơ 1500W
 • Tốc độ vòng quay 1500rpm
 • Điện áp 230/400V hoặc 400V/690V
Liên hệ
Máy phát điện đồng bộ 3 pha

Máy phát điện đồng bộ 3 pha

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Loại máy phát điện đồng bộ
 • Công suất 1500W
 • Tốc độ vòng quay 1500rpm
 • Điện áp 230V/400V
Liên hệ
Động cơ 3 pha không đồng bộ có vành trượt

Động cơ 3 pha không đồng bộ có vành trượt

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Công suất động cơ 1500W
 • Tốc độ vòng quay 1500rpm
 • Điện áp 230/400V
Liên hệ
Động cơ một pha khởi động bằng tụ

Động cơ một pha khởi động bằng tụ

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Công suất động cơ 1500W
 • Tốc độ vòng quay 1500rpm
 • Điện áp 230V
 • 1 tụ khởi động và 1 tụ chạy
Liên hệ
Động cơ một chiều 220/220V

Động cơ một chiều 220/220V

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Động cơ một chiều DC kích từ độc lập hoặc bằng điện trở sun
 • Điện áp 220/220V
 • Công suất động cơ 1500W
 • Tốc độ vòng quay 1500rpm
Liên hệ
Máy phát điện một chiều 220

Máy phát điện một chiều 220

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Máy phát điện một chiều kích từ độc lập hoặc bằng điện trở sun
 • Điện áp 220
 • Công suất động cơ 1500W
 • Tốc độ vòng quay 1500rpm
Liên hệ
Động cơ 3 pha không đồng bộ có điều khiển véc tơ

Động cơ 3 pha không đồng bộ có điều khiển véc tơ

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Động cơ loại 3 pha không đồng bộ
 • Điện áp 230/400V hoặc 400/690V
 • Công suất động cơ 1500W
 • Tốc độ vòng quay 1500rpm
Liên hệ
Tủ nguồn một chiều và 3 pha 4kVA

Tủ nguồn một chiều và 3 pha 4kVA

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Dải điều chỉnh nguồn DC: 0-250V/ 16A max
 • Dải điều chỉnh nguồn 3 pha: 0-450V/ 8A max
 • Công suất: 4kVA
 • Điều chỉnh nguồn bằng triết áp xoay
 • Tích hợp đồng hồ đo dòng và áp
 • Bảo vệ bằng cầu dao
Liên hệ
Tủ nguồn một chiều và 3 pha 6kVA

Tủ nguồn một chiều và 3 pha 6kVA

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Dải điều chỉnh nguồn DC: 0-250V/ 24A max
 • Dải điều chỉnh nguồn 3 pha: 0-450V/ 13A max
 • Công suất: 6kVA
 • Điều chỉnh nguồn bằng triết áp xoay
 • Tích hợp đồng hồ đo dòng và áp
 • Bảo vệ bằng cầu dao 
Liên hệ
Tủ nguồn một chiều và 3 pha 9kVA

Tủ nguồn một chiều và 3 pha 9kVA

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Dải điều chỉnh nguồn DC: 0-250V/ 36A max
 • Dải điều chỉnh nguồn 3 pha: 0-450V/ 13A max
 • Công suất: 9kVA
 • Điều chỉnh nguồn bằng triết áp xoay
 • Tích hợp đồng hồ đo dòng và áp
 • Bảo vệ bằng cầu dao 
Liên hệ
Tủ nguồn một chiều và 3 pha 12kVA

Tủ nguồn một chiều và 3 pha 12kVA

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Dải điều chỉnh nguồn DC: 0-250V/ 48A max
 • Dải điều chỉnh nguồn 3 pha: 0-450V/ 20A max
 • Công suất: 12kVA
 • Điều chỉnh nguồn bằng triết áp xoay
 • Tích hợp đồng hồ đo dòng và áp
 • Bảo vệ bằng cầu dao 
Liên hệ
Tủ nguồn một chiều và 3 pha 15kVA

Tủ nguồn một chiều và 3 pha 15kVA

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Dải điều chỉnh nguồn DC: 0-250V/ 60A max
 • Dải điều chỉnh nguồn 3 pha: 0-450V/ 20A max
 • Công suất: 15kVA
 • Điều chỉnh nguồn bằng triết áp xoay
 • Tích hợp đồng hồ đo dòng và áp
 • Bảo vệ bằng cầu dao 
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group