Pan me

Panme đo ngoài cơ khí 3103-25A

Panme đo ngoài cơ khí 3103-25A

Model: 3103-25A
Hãng sản xuất: Insize
 • Panme đo ngoài cơ khí Insize 3203-25A dùng để đo chiều dày hay đường kính của chi tiết có kích thước từ 0 đến 25mm
 • Được thiết kế chuẩn, gọn, nhẹ, dễ dàng sử dụng, đọc kết quả trên vạch chia.
 • Dải đo : 0-25mm
 • Độ phân giải :  0.01mm
 • Cấp chính xác : ± 4μm
Liên hệ
Panme đo ngoài cơ khí 3203-50A

Panme đo ngoài cơ khí 3203-50A

Model: 3203-50A
Hãng sản xuất: Insize
 • Panme đo ngoài cơ khí Insize 3203-50A dùng để đo chiều dày hay đường kính của chi tiết có kích thước từ 25 đến 50mm
 • Được thiết kế chuẩn, gọn, nhẹ, dễ dàng sử dụng, đọc kết quả trên vạch chia.
 • Dải đo : 25-50mm
 • Độ phân giải :  0.01mm
 • Cấp chính xác : ± 4μm
Liên hệ
Panme đo ngoài cơ khí 3203-75A

Panme đo ngoài cơ khí 3203-75A

Model: 3203-75A
Hãng sản xuất: Insize
 • Panme đo ngoài cơ khí Insize 3203-75A dùng để đo chiều dày hay đường kính của chi tiết có kích thước từ 50 đến 75mm
 • Được thiết kế chuẩn, gọn, nhẹ, dễ dàng sử dụng, đọc kết quả trên vạch chia.
 • Dải đo : 50-75mm
 • Độ phân giải :  0.01mm
 • Cấp chính xác : ± 5μm
Liên hệ
Panme đo ngoài điện tử 3101-25A

Panme đo ngoài điện tử 3101-25A

Model: 3101-25A
Hãng sản xuất: Insize
 • Cho phép đo lường độ phân giải 0.001mm, là dụng cụ đo lường lý tưởng cho những khách hàng cần phải thực hiện chính xác cao.
 • Chức năng tự động ON/OFF, đọc kết quả đo trên màn hình LCD.
 • Dải đo : 0-25mm/0-1"
 • Độ phân giải : 0.001mm/0.00005"
 • Cấp chính xác : ±2µm
 • Cấp bảo vệ : IP 65
Liên hệ
Panme đo ngoài điện tử 3101-50A

Panme đo ngoài điện tử 3101-50A

Model: 3101-50A
Hãng sản xuất: Insize
 • Cho phép đo lường độ phân giải 0.001mm, là dụng cụ đo lường lý tưởng cho những khách hàng cần phải thực hiện chính xác cao.
 • Chức năng tự động ON/OFF, đọc kết quả đo trên màn hình LCD.
 • Dải đo : 25-50mm/0-2"
 • Độ phân giải : 0.001mm/0.00005"
 • Cấp chính xác : ±2µm
 • Cấp bảo vệ : IP 65
Liên hệ
Panme đo ngoài điện tử 3101-75A

Panme đo ngoài điện tử 3101-75A

Model: 3101-75A
Hãng sản xuất: Insize
 • Cho phép đo lường độ phân giải 0.001mm, là dụng cụ đo lường lý tưởng cho những khách hàng cần phải thực hiện chính xác cao.
 • Chức năng tự động ON/OFF, đọc kết quả đo trên màn hình LCD.
 • Dải đo : 50-75/2-3"
 • Độ phân giải : 0.001mm/0.00005"
 • Cấp chính xác : ±3µm
 • Cấp bảo vệ : IP 65
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group