Máy quang phổ quang điện tử tia X XPS

Máy quang phổ quang điện tử tia X - Kratos AXIS Supra

Máy quang phổ quang điện tử tia X - Kratos AXIS Supra

Model: AXIS Supra
Hãng sản xuất: KRATOS - SHIMADZU
 • AXIS SupraTM là sự kết hợp của máy XPS hiệu quả với công nghệ tự động và dễ sử dụng
 • Đảm bảo khả năng thu điện tử hiệu quả cao trong chế độ quang phổ và quang sai thấp ở độ khuếch đại cao trong chế độ ảnh song song
 • Độ nhạy cao, độ phân giải năng lượng tuyệt vời, độ phân giải ảnh cao và nhanh chóng cần thiết cho nhiều ứng dụng khác nhau
 • Buồng phân tích mẫu được chế tạo từ kim kim loại muy (Mu) và có 15 cổng với đường ngắm vào vị trí phân tích mẫu
 • Khóa nạp mẫu linh hoạt, có thể chứa được 3 mẫu, bơm phân tử (240 lít/giây) với bơm cuộn không dầu
 • Bộ phân tích bán cầu 180°
 • Bộ giữ mẫu kết hợp với cuống 15 mm
 • Khả năng kết hợp đa công nghệ:
 1. SAM: Thiết bị hiển vi Auger quét
 2. ISS: Quang phổ tán xạ ion
 3. SEM: Thiết bị hiển vi điện tử quét thứ cấp
 4. UPS: Quang phổ quang điện tử UV
Liên hệ
Máy quang phổ quang điện tử tia X - Kratos AXIS Nova

Máy quang phổ quang điện tử tia X - Kratos AXIS Nova

Model: AXIS Nova
Hãng sản xuất: KRATOS - SHIMADZU
 • Thiết bị có độ tự động cao với hiệu quả vượt trội, cần thiết cho những ứng dụng trong nghiên cứu
 • Trong chế độ quang phổ, bộ phân tích vùng bán cầu có bán kính lớn đảm bảo khả năng truyền dẫn quang điện tử tuyệt vời với độ nhạy và độ phân giải năng lượng cao
 • Thiết bị cho hiệu quả cao và nhanh chóng về lấy ảnh nguyên tố và trạng thái hóa học
 • Đầu thu tín hiệu Delay-line với 128 kênh để phát hiện quang điện tử trong chế độ quang học
 • Bộ phân tích bán cầu 180°
 • Nguồn ion:
 1. Minibeam 4 : đơn nguyên tố Ar+
 2. Minibeam 5 : hai chế độ Ar+ & C24H12+
 3. Minibeam 6 : Arn+ GCIS
Liên hệ
Máy quang phổ quang điện tử tia X – Kratos AXIS Ultra DLD

Máy quang phổ quang điện tử tia X – Kratos AXIS Ultra DLD

Model: AXIS Ultra DLD
Hãng sản xuất: KRATOS - SHIMADZU
 • Là thiết bị quang phổ quang điện tử đầu tiên với bộ phân tích gương cầu cho kết quả nhanh chóng về trạng thái hóa học, hình ảnh song song
 • Bộ phân tích bán cầu cho độ phân giải năng lượng cao cùng với độ nhạy và hiệu năng cao
 • Đầu thu tín hiệu Delay-line với hơn 100 kênh thu tín hiệu
 • Nguồn tia X: anot kép (nguồn Mg và Al Kα)
 • Bộ phân tích năng lượng điện tử: bộ phân tích bán cầu 180°, bán kính trung bình 165 mm, bộ phân tích gương câu
 • Vùng chọn điểm ảnh nhỏ: Vùng phân tích được hiệu chuẩn 110um, 55um, 27um và 15um
 • Khả năng kết hợp đa công nghệ:
 1. SAM: Thiết bị hiển vi Auger quét
 2. ISS: Quang phổ tán xạ ion
 3. SIMS: Khối phổ ion thứ cấp
 4. UPS: Quang phổ quang điện tử UV
Liên hệ
Máy quang phổ quang điện tử tia X – Kratos AMICUS / ESCA 3400

Máy quang phổ quang điện tử tia X – Kratos AMICUS / ESCA 3400

Model: AMICUS / ESCA 3400
Hãng sản xuất: KRATOS - SHIMADZU
 • Được phát triển dựa trên công nghệ đã được kiểm chứng và là sự kết hợp của các công nghệ điện tử điều khiển kĩ thuật số mới nhất giúp cho việc sử dụng dễ dàng, hệ thống ổn định với tất cả các cấp độ chuyên môn
 • Có thể sử dụng với một phạm vi rộng các ứng dụng từ phòng thí nghiệm tới kiểm soát chất lượng và trong môi trường sản xuất
 • Thân thiện với người sử dụng, phần mềm xử lý dữ liệu cho phép cả những nghiên cứu đơn giản và phức tạp có thể được thực hiện hoàn toàn tự động
 • Có thể thiết lập và lưu trữ các dữ liệu thu nhận trước đó và các thông số quá trình để đảm bảo cho các quy trình tái sản xuất được duy trì, một tiêu chí quan trọng trong kiểm soát chất lượng môi trường
 • Buồng đặt mẫu: có thể đặt tới 10 mẫu
 • Nguồn tia X: anot kép Mg/Al
 • Bộ phân tích năng lượng điện tử: bộ lọc Low pass/high pass, mức năng lượng lựa chọn: 25, 75, và 150eV, đầu thu tín hiệu điện tử đơn kênh
Liên hệ
Cụm nguồn Ion cho cung cấp chùm khí Argon - Kratos

Cụm nguồn Ion cho cung cấp chùm khí Argon - Kratos

Model: GCIS
Hãng sản xuất: KRATOS - SHIMADZU
 • Ar GCIS được thiết kế bằng cách gắn trên mặt bích DN64 (4.5" OD) với khoảng cách làm việc phù hợp với cả máy quang phổ quang điện tử AXIS Ultra DLD và AXIS Nova
 • GCIS cũng được thiết kế để làm việc với He+ đơn thể cho các thực nghiệm quang phổ ion (ISS)
 • Được tối ưu hóa cho các vật liệu hữu cơ trong chế độ Arn+ và các vật liệu vô cơ trong chế độ Ar+ đơn thể
 • Các ion có thể được gia tốc lên tới 20 keV
 • Hệ thống xử lý khí hoàn toàn tự động, có nghĩa là GCIS có thể hoạt động không cần giám sát hoạt điều khiển từ xa
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group