Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim

Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim

Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim

Model: KF-32
Hãng sản xuất: Kaise
  • Dải đo điện áp AC: 12/30/120/300/1200V; Sai số đo: 4% toàn dải
  • Dải đo điện áp DC: 0,3/3/12/30/120/300/1200V; Sai số đo: 3% toàn dải
  • Dải đo dòng điện DC: 60μ/3m/30m/600m/12A; Sai số đo: 3% toàn dải
  • Dải đo điện trở: 5k/500k/5MΩ; Sai số đo: 3% toàn dải
  • Kiểm tra thông mạch với điện trở 30Ω
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group