Máy phát tín hiệu cơ động

Máy phát tín hiệu cầm tay đến 6GHz

Máy phát tín hiệu cầm tay đến 6GHz

Model: PLG 06
Hãng sản xuất: Micran
 • Dải tần: 25 MHz đến 6 GHz với bước 1 Hz
 • Mức công suất đầu ra: - 40 đến 10 dBm với bước 1 dB
 • Điều chế trong: AM, FM, PulM, PM
 • Nhiễu pha (tại 1 GHz): -151 dBc/Hz
 • Điều chế: biên độ, tần số, pha, xung
 • Số điểm quét lớn nhất: 501
 • Cung cấp nguồn và điều khiển thông qua cáp USB 2.0
Liên hệ
Máy phát tín hiệu dùng pin đến 3.3 GHz

Máy phát tín hiệu dùng pin đến 3.3 GHz

Model: APSIN3000HC
Hãng sản xuất: Anapico
 • Dải tần: 9 kHz đến 3300 MHz
 • Mức công suất đầu ra: -120 dBm đến +13dBm
 • Điều chế: AM, FM, PM, Xung
 • Nhiễu pha (tại 1 GHz): -135 dBc/Hz
 • Điều khiển từ xa: Ethernet, SCPI
Liên hệ
Máy phát tín hiệu dùng pin đến 6.1 GHz

Máy phát tín hiệu dùng pin đến 6.1 GHz

Model: APSIN6010HC
Hãng sản xuất: Anapico
 • Dải tần: 9 kHz đến 6.1 GHz
 • Mức công suất đầu ra: -120 dBm đến > +17 dBm
 • Điều chế: AM, FM, PM, Xung, Chirp
 • Nhiễu pha (tại 1 GHz): -135 dBc/Hz
 • Điều khiển từ xa: Ethernet, USB, GPIB, SCPI
Liên hệ
Máy phát tín hiệu nhiễu thấp đến 20 GHz

Máy phát tín hiệu nhiễu thấp đến 20 GHz

Model: APSIN20G
Hãng sản xuất: Anapico
 • Dải tần: 100 kHz đến 20 GHz
 • Mức công suất đầu ra: -20 dBm đến +25 dBm (option HP); -90 dBm đến > +13 dBm (option PE3)
 • Điều chế: AM, FM, PM, Xung, Chirp
 • Nhiễu pha (tại 10 GHz): -120 dBc/Hz
 • Điều khiển từ xa: Ethernet, USB, GPIB, SCPI
Liên hệ
Máy phát tín hiệu nhiễu thấp đến 26 GHz

Máy phát tín hiệu nhiễu thấp đến 26 GHz

Model: APSIN26G
Hãng sản xuất: Anapico
 • Dải tần: 100 kHz đến 26.5 GHz
 • Mức công suất đầu ra: -20 dBm đến +25 dBm (option HP); -90 dBm đến > +13 dBm (option PE3)
 • Điều chế: AM, FM, PM, Xung, Chirp
 • Nhiễu pha (tại 10 GHz): -120 dBc/Hz
 • Điều khiển từ xa: Ethernet, USB, GPIB, SCPI
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group