Đo MTF - Giao thoa - kính phi cầu

Hệ thống đo MTF

Hệ thống đo MTF

Model: ImageMaster® Universal
Hãng sản xuất: Trioptics
 • Tham số đo:
 • MTF trên trục, lệch trục
 • EFL, FFL
 • Độ méo
 • Trường cong
 • Quang sai ngang, dọc
 • Loạn thị
 • Độ truyền tương đối
 • Độ rọi tương đối
 • FOV
 • Góc CRA
 • Độ sâu trường ảnh
 • Góc lệch trục lớn nhất tới ± 135
 • Dải phổ:    
 • UV:      250nm … 400nm
 • VIS:     400nm … 700nm
 • NIR:     700nm … 1000nm
 • SWIR:  1000nm … 1700nm
 • MWIR: 3µm … 5µm
 • LWIR:  7µm … 13µm
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group