Kính nhìn đêm - ảnh nhiệt - đo xa laze

Kính nhìn đêm, Khuếch đại ánh sáng mờ, hồng ngoại, ảnh nhiệt, đa cảm biến, khí tài quang điện tử, quang điện tử, E-Op, IIT, TI, ảnh nhiệt làm lạnh, LWIR, MWIR, camera core, mô đun, LRF, DMC, la bàn điện tử, đo góc tà, kính ngắm hồng ngoại, khí tài điện tử, khí tài quang, khí tài quang điện tử

Máy đo xa laze

Máy đo xa laze

Máy đo xa laze, đo xa laser, đo khoảng cách bằng ...

Copyright @ 2015 TECOTEC Group