Điện tử công nghiệp và kỹ thuật số

Bo thực hành điện tử công nghiệp

Bo thực hành điện tử công nghiệp

Model:
Hãng sản xuất: Đức
 • Bo thực hành điện tử công nghiệp, giúp sinh viên tìm hiểu các khái niệm cơ bản về điện tử
 • Bao gồm: Bảng mạch chính với các chức năng cấp nguồn điện 1 chiều, xoay chiều, 3 pha ; phát hàm
 • Bảng chứa các linh kiện rời: bao gồm điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, triac, diac, transistor, thyristor...
 • Sinh viên thực hành lắp đặt theo sơ đồ mạch dựa trên các linh kiện điện tử rời
Liên hệ
Bo thực hành kỹ thuật số

Bo thực hành kỹ thuật số

Model:
Hãng sản xuất: Đức
 • Bo thực hành kỹ thuật số giúp sinh viên có những kiến thức căn bản về kỹ thuật số như:
 • Sự khác biệt giữa kỹ thuật tương tự và kỹ thuật số
 • Định luật Boolean
 • Mạch TTL
 • Mạch dao động, mạch đếm
 • Mạch dịch mã, địa chỉ, bộ nhớ
 • Mạch mã hóa, giải mã
 • Mạch chuyển đổi tương tự sang số và ngược lại
 • Mạch phân kênh, hợp kênh
 • Và các mạch số ứng dụng khác

 

Liên hệ
Bộ đào tạo thiết kế mạch vô tuyến RF

Bộ đào tạo thiết kế mạch vô tuyến RF

Model: ME1000
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Các khái niệm cơ bản về tần số vô tuyến
-   Thiết kế mạch vô tuyến 
-   Các đặc tính mạch RF
-   Sử dụng phần mềm thiết kế tự động EDA
-   Mô phỏng và thực hành làm mạch RF
-   Sử dụng các thiết bị đo lường trong việc thực hành làm mạch
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 3 hoặc năm cuối khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về đo lường và nguyên lý sóng vô tuyến RF

Bộ đào tạo về đo lường và nguyên lý sóng vô tuyến RF

Model: ME1020
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Nguyên lý sóng vô tuyến trong việc phân tích các thiết bị vô tuyến RF
-   Đánh giá đặc tính kỹ thuật của các thiêt bị vô tuyến
-   Thực hiện đo sóng vô tuyến sử dụng máy phân tích mạng vector và máy phân tích phổ
-   Sửa lỗi các mạch điện tử trong bộ thu vô tuyến 
-   Phương pháp hiệu chuẩn để cải thiện độ chính xác đo lường
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 2, năm 3 khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về thông tin liên lạc vô tuyến tín hiệu số

Bộ đào tạo về thông tin liên lạc vô tuyến tín hiệu số

Model: ME1100
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Nguyên tắc cơ bản về thông tin liên lạc số
-   Các công nghệ điều chế số
-   Phân tích bộ thu phát vô tuyến và băng gốc
-   Cấu trúc của bộ thu phát
-   Sử dụng các công cụ phần mềm phát tín hiệu băng gốc
-   Sử dụng các thiết bị đo lường
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 2, năm 3 khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về kỹ thuật điều chế tín hiệu số

Bộ đào tạo về kỹ thuật điều chế tín hiệu số

Model: ME1110
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Mô tả các tính năng chính của một hệ thống liên lạc số và tương tự
-   Phân tích các tín hiệu trong miền thời gian và miền tần số
-   Phân tích kỹ thuật điều chế IQ từ các bít dữ liệu sang tín hiệu băng gốc và tín hiệu biến điệu hình sin
-   Phân tích các loại sơ đồ điều ché số và tương tự cơ bản
-   Đánh giá tín hiệu điều chế sử dụng các thiết bị đo và kiểm tra
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 2, năm 3 khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về nguyên lý sóng điện từ

Bộ đào tạo về nguyên lý sóng điện từ

Model: ME1200
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Ứng dụng phương trình Maxwell để giải quyết các lỗi điện từ trường
-   Giải thích quá trình lan truyền sóng điện từ 
-   Giải thích các đặc trưng của sóng điện từ điều hòa theo thời gian trong đường truyền
-   Phân tính các đặc tính cơ bản của sự lan truyền sóng điện từ trên đường truyền sử dụng phép các máy đo kiểm
-   Thực hiện phối hợp trở kháng sử dụng đoạn dây chêm
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 1, năm 2 khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về ăng ten và truyền sóng

Bộ đào tạo về ăng ten và truyền sóng

Model: ME1300
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Lý thuyết cơ bản về ăng ten
-   Các thông số của ăng ten
-   Kỹ thuật phối hợp trở kháng ăng ten
-   Thực hành thiết kế ăng ten
-   Kỹ thuật đo kiểm ăng ten
-   Sử dụng các công cụ phần mềm
-   Cách sử dụng các thiết bị đo lường
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 3, năm cuối khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về tương thích điện từ trường EMI/EMC

Bộ đào tạo về tương thích điện từ trường EMI/EMC

Model: ME1400
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Các nguồn gây nhiễu điện từ
-   Lý thuyết cơ bản về tương thích điện từ EMC
-   Thực hành thiết kế mạch PCB chuẩn
-   Các quy định và tiêu chuẩn về EMC
-   Các thử nghiệm và đo lường EMC
-   Cách sử dụng các thiết bị đo lường
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 3, năm cuối khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về ăng ten và truyền sóng

Bộ đào tạo về ăng ten và truyền sóng

Model: ME1500
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Giải thích các nguyên lý hoạt động của radar
-   Phân biệt các cấu hình radar khác nhau
-   Giải thích và phân tích các hệ thống radar hiện đại
-    Ứng dụng kỹ thuật xử lý phân tích trong phân tích radar 
-   Đánh giá tín hiệu radar sử dụng các hệ máy đo lường theo tiêu chuẩn công nghiệp
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 3, năm cuối khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về thiết kế hệ thống nhúng (ARM9ᵀᴹ)

Bộ đào tạo về thiết kế hệ thống nhúng (ARM9ᵀᴹ)

Model: ME2100
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Lý thuyết cơ bản về bộ vi xử lý ARM
-   Cấu trúc phần cứng bộ vi xử lý ARM
-   Lập trình và thiết lập cấu trúc bộ vi xử lý ARM
-   Các ứng dụng điển hình của bộ vi xử lý ARM
-   Sử dụng máy hiện sóng tín hiệu trộn
-   Sử dụng phần mềm toolchain ARM dựa trên GNU
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm cuối khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về hệ điều hành Linux nhúng (Intel Atom)

Bộ đào tạo về hệ điều hành Linux nhúng (Intel Atom)

Model: ME2130
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Đánh giá các yếu tố chính của một hệ thống nhúng tiên tiến
-   Hiểu được các khía cạnh các lựa chọn khi thiết kế hệ thống nhúng
-   Biết cách cài đặt, tùy chỉnh và tối ưu hóa hệ điều hành chạy trên nền tảng Atom
-   Có khả năng cấu hình và xây dựng một hệ điều hành nhân Linux
-   Phát triển tình điều khiển thiết bị cấp thấp và mô đun hạt nhân tải (LKM)
-   Phát triển các ứng dụng có khả năng đa nhiệm, giao tiếp thông qua mạng, chia sẻ tệp tin và gửi tin nhắn.
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 3, năm cuối khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về hệ thống kỹ thuật số

Bộ đào tạo về hệ thống kỹ thuật số

Model: ME2200
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Lý thuyết cơ bản tín hiệu logic kỹ thuật số
-   Thiết kế hệ thống logic kỹ thuật số
-   Mã hóa Verilog 
-   Sử dụng công cụ EDA
-   Nghiệm thu thiết kế
-   Thiết kế RTL
-   Thiết kế lõi I/O
-   Các ứng dụng của FPGA
-   Sử dụng các công cụ đo lường
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 2, năm 3 khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về xử lý tín hiệu số

Bộ đào tạo về xử lý tín hiệu số

Model: ME2300
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Phân tích tín hiệu theo miền thời gian và tần số
-   Khái niệm về bộ lọc và biến đổi Z
-   Thiết kế bộ lọc số IIR và FIR
-   Lợi ích của việc thực hiện lọc số IIR và FIR
-   Các ứng dụng FFT
-   Thiết kế mức hệ thống của hệ thống xử lý tín hiệu thời gian thực
-   Xác minh và mô phỏng phần cứng, phần mềm
-   Sử dụng các phần mềm  MathWorks MATLAB®, Simulink®, và Altera DSP Builder
-   Sử dụng các công cụ đo lường
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 3, năm cuối khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về khả năng đo kiểm

Bộ đào tạo về khả năng đo kiểm

Model: ME2500
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Hiểu cơ bản về kỹ thuật đo và thiết kế hệ thống có khả năng đo lường
-   Phân tích và áp dụng cấu trúc DfT để kiểm tra độ trễ
-   Đánh giá thử nghiệm IDDQ cho công nghệ sub-micron sâu
-   Đánh giá và áp dụng thiết kế quét cho kiểm tra độ trễ 
-   Hiểu về các loại tiêu chuẩn cho việc kiểm tra lõi nhúng
-   Hiểu và áp dụng hệ thống Built-in Self Test (BIST)
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 3, năm cuối khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về điện tử tương tự

Bộ đào tạo về điện tử tương tự

Model: ME3000
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Lý thuyết cơ bản bán dẫn
-   Các thiết bị điện tử tương tự
-   Phân tích mạch tương tự
-   Các ứng dụng cơ bản của các thiết bị điện tử 
-   Sử dụng các công cụ đo lường
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 1, năm 2 khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về thiết kế mạch điện tử tương tự

Bộ đào tạo về thiết kế mạch điện tử tương tự

Model: ME3100
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Phân tích mạch điện tử tương tự
-   Các linh kiện chủ động và thụ động
-   Thiết kế và phân tích mạch BJT & FET
-   Thực hành thiết kế mạch op-amp
-   Thiết kế bộ lọc chủ động
-   Sử dụng các công cụ đo lường
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 3, năm cuối khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về đo lường và các thiết bị điện tử

Bộ đào tạo về đo lường và các thiết bị điện tử

Model: ME3200
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Nguyên lý đo lường
-   Hệ thống đo dầu cuối - đầu cuối
-   Giới thiệu các thiết bị đo lường
-   Sử dụng các công cụ lập trình thiết bị
-   Sử dụng các công cụ đo lường
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 1, năm 2 khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về nguyên lý radar ảnh imaging

Bộ đào tạo về nguyên lý radar ảnh imaging

Model: ME1510
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
-   Giải thích nguyên lý cơ bản về hoạt động của radar ảnh imaging
-   Giải thích và phân tích hệ thống SAR
-   Phân biệt các chế độ hoạt động SAR khác nhau
-   Ứng dụng của kỹ thuật xử lý tín hiệu SAR tiên tiến
-   Đánh giá tín hiệu radar SAR sử dụng các công cụ phần mềm chuẩn công nghiệp
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm cuối khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ
Bộ đào tạo về công nghệ MEMS

Bộ đào tạo về công nghệ MEMS

Model: ME5000
Hãng sản xuất: Dream Catcher
·   Được thiết kế để giảng dạy về:
- Mô tả các công nghệ MEMS và quy trình xử lý các cảm biến vi mô 
- Đánh giá thông số kỹ thuật của cảm biến MEMS
- Thực hiện phân tích tĩnh và động của các thiết bị MEMS
- Thực hiện đo chính xác các thông số trên các thiết bị MEMS
- Thực hiện xử lý và phân tích dữ liệu trên các cảm biến MEMS
- Thực hiện mô phỏng quá trình thiết kế và tạo mô hình MEMS
·   Cung cấp các tài liệu thực hành và slide trình chiếu giảng dạy cho học viên và giáo viên
·   Đáp ứng việc giảng dạy sinh viên năm 3, năm cuối khoa Điện-Điện tử và Điện tử Viễn thông
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group