Mô đun phát tín hiệu

Mô đun phát tín hiệu điều chế số, tương tự 6 GHz

Mô đun phát tín hiệu điều chế số, tương tự 6 GHz

Model: M9381A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 1 MHz đến 6 GHz
 • Công suất đầu ra:  −130 dBm đến +20 dBm
 • Độ chính xác biên độ tuyệt đối: ± 0.4 dB
 • Băng thông điều chế RF: 160 MHz (độ phẳng ± 0.3 dB)
 • Nhiễu pha tại 1 GHz: −122 dBc/Hz (độ lệch 20 kHz)
 • Khả năng điều chế tương tự, số
Liên hệ
Mô đun phát tín hiệu 6 GHz

Mô đun phát tín hiệu 6 GHz

Model: M9380A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 1 MHz đến 6 GHz
 • Độ phân giải: 0.01 Hz
 • Công suất đầu ra:  −130 dBm đến +20 dBm
 • Độ chính xác biên độ tuyệt đối: ± 0.4 dB
 • Nhiễu pha tại 1 GHz: −122 dBc/Hz (độ lệch 20 kHz)
 • Khả năng điều chế tương tự
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group