Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ đo cao cho máy bay quân sự

Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ đo cao 4.4 GHz

Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ đo cao 4.4 GHz

Model: 616P- 04N11- 00100
Hãng sản xuất: Eastern OptX
  • Dải tần số: 4.2 GHz đến 4.4 GHz
  • Độ chính xác cao độ: 1 %
  • Độ lặp lại cao độ: 0.01 % (tại nhiệt độ không đổi)
  • Hệ số sóng đứng (VSWR): 2:1 (cực đại)
  • Điểm nén đầu vào 1dB: -15 dBm (cực tiểu)
  • Nhiễu tạp: 25 dB (cực đại)
  • Trở kháng đầu ra/đầu vào: 50 Ω
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group