Thiết bị giáo dục

Hoạt động từ năm 2009 và chính thức thành lập từ tháng 08 năm 2010, phòng Vô Tuyến và Tích hợp Hệ thống RSI đảm nhận hệ thống đo lường kiểm chuẩn điện tử - viễn thông Agilent Technologies, hệ thống máy bay không người lái UAV Microdrones, thiết bị rô bốt tự hành ECA và các hệ thống giải pháp chuyên dụng phục vụ an ninh quốc phòng.

Copyright @ 2015 TECOTEC Group