Máy đo độ cứng Brinell

Máy đo độ cứng Brinell Integral 1

Máy đo độ cứng Brinell Integral 1

Model: Integral 1
Hãng sản xuất: AFFRI
 • Bàn đo (X, Y): 400x400 mm
 • Tiêu chuẩn áp dụng: EN-ISO 6506-2 / EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 868 / ASTM E-10 / ASTM E-92 / ASTM 2240    
 • Hành trình đầu đo: 0/500mm (điều khiển hoàn toàn bằng động cơ)
 • Dải lực: 153.2 - 306.5 - 612.9 - 1226 - 1839 - 2451 - 4903 - 7355 - 9870 - 29421 N (15.6 - 31.2 - 62.5 - 125 - 187.5 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 3000 kgf)
 • Độ chính xác: tốt hơn 0.5%
Liên hệ
Máy đo độ cứng Brinell MRS-JET 3000

Máy đo độ cứng Brinell MRS-JET 3000

Model: MRS-JET 3000
Hãng sản xuất: AFFRI
 • Bàn đo (X, Y): 400x400 mm
 • Tiêu chuẩn áp dụng: EN-ISO 6506 / ASTM E-10
 • Hành trình đầu đo: khoảng cách lập trình được, tự động tiếp cận mẫu
 • Chiều sâu mẫu đo: 240 mm
 • Dải lực: 612.9 - 1226 - 1839 - 2451 - 4903 - 7355 - 9870 - 29421 N (62.5 - 125 - 187.5 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 3000 kgf)
 • Độ chính xác: tốt hơn 0.5%
Liên hệ
Máy đo độ cứng Brinell LD 3000

Máy đo độ cứng Brinell LD 3000

Model: LD 3000
Hãng sản xuất: AFFRI
 • Tiêu chuẩn áp dụng: EN-ISO 6506-2 / EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / ASTM E-10 / ASTM E-18 / ASTM E-92
 • Chiều cao mẫu đo: 150 mm
 • Hành trình mũi đo: 30 mm
 • Chiều sâu mẫu đo: 240 mm
 • Dải lực:
 • + Brinell: 98.07 - 147.1 - 294.2 - 306.5 - 612.9 - 1839 - 2452 - 4903 - 7355 - 9807 - 29421 N (10 - 15 - 30 - 31.2 - 62.5 - 187.5 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 3000 kgf)
 • + Vicker-Knoop: 98.07 - 147.1 -294.2 - 490.3 - 980.7 N ((10 - 15 - 30 - 50 - 100 kgf))
 • Độ chính xác: tốt hơn 0.5%
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group