Máy hiện sóng số trên 1GHz

Máy hiện sóng số 25 GHz, 4 kênh

Máy hiện sóng số 25 GHz, 4 kênh

Model: DSOX92504A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 25 GHz trên 2 kênh, 16 GHz trên 4 kênh
 • Tốc độ lấy mẫu: 80 GSa/s trên 2 kênh, 40 GSa/s trên 4 kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: khả năng lên tới 2 Gpts trên 4 kênh
 • Số kênh: 4 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: lên tới > 400,000 dạng sóng/giây
 • Màn hình hiển thị: 12.1 inch XGA TFT-LCD màu với màn hình chạm
Liên hệ
Máy hiện sóng số 6 GHz, 4 kênh

Máy hiện sóng số 6 GHz, 4 kênh

Model: DSA90604A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 6 GHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 20 GSa/s trên 4 kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: khả năng lên tới 1 Gpts trên 4 kênh
 • Số kênh: 4 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: lên tới > 400,000 dạng sóng/giây
 • Màn hình hiển thị: 12.1 inch XGA TFT-LCD màu, với màn hình cảm ứng
Liên hệ
Máy hiện sóng số 4 GHz, 4 kênh

Máy hiện sóng số 4 GHz, 4 kênh

Model: DSO9404A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 4 GHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 10 GSa/s trên 4 kênh, 20 GSa/s trên 2 kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: khả năng lên tới 500 Mpts trên 4 kênh, 1 Gpts trên 2 kênh
 • Số kênh: 4 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: lên tới 250,000 dạng sóng/giây
 • Màn hình hiển thị: 15 inch XGA TFT-LCD màu với màn hình chạm
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group