Tin chuyên ngành

Cài đặt và chuyển giao công nghệ Thiết bị Quang phổ Nhiễu xạ tia X, model XRD-6100 của hãng Shimadzu cho Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thanh Hóa.
Ứng dụng thiết bị phân tích khí - Micro GC Fusion, INFICON

Ứng dụng thiết bị phân tích khí - Micro GC Fusion, INFICON

Xây dựng trên cơ sở công nghệ Sắc ký khí Micro, Micro GC Fusion của hãng sản xuất Inficon là một thiết bị lý tưởng cho ...

Copyright @ 2015 TECOTEC Group