Tin chuyên ngành

HỆ THỐNG GỌI CỨU HỘ CỨU NẠN KHẨN CẤP

Theo như hướng dẫn eCall của Châu Âu, các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế khác đang dịch thuật quy chuẩn riêng về hệ thống gọi cứu hộ cứu nạn khẩn cấp (AECS  - Accident Emergency Call Systems) để đạt chứng nhận hệ thống xe hơi được đánh giá phù hợp quốc gia hoặc khu vực trên thế giới.

Điểm khác phải làm là tuỳ theo hệ thống định vị vệ tinh GNSS mà họ sử dụng như: GPS - USA, Galileo - Châu Âu, GLONASS - Nga, IRNSS (NAVIC) - Ấn Độ và QZSS - Nhật Bản.

Hiện nay, hệ thống AECSs bao gồm eCall ở Châu Âu, ERA-GLONASS ở Nga và AIS-144 ở Ấn Độ. Ngoài ra, một số quốc gia khác đang xây dựng quy chuẩn cho AECS.

Với vai trò và trách nhiệm của mình, Liên hiệp quốc đã ban hành quyết định số 144 (UN R144) để dung hoà các quy chuẩn cho AECS. Diễn đàn quốc tế Hài hoà hoá các quy định về phương tiện, xe cộ (văn bản pháp lý ràng buộc xác thực: ECE/TRANS/WP.29/2017/132) là nghị quyết đầu tiên của Liên hiệp quốc về kết nối các phương tiện vận tải.

Tác động của UNR144 tới hệ sinh thái ngành công nghiệp ô tô là gì?

Ngành công nghiệp ô tô quốc gia hoặc khu vực sẽ yêu cầu các nhà sản xuất ô tô, nhà cung cấp cấp 1, 2 và trung tâm kiểm định phải tương thích với UNR-144.

Bản chất là việc kiểm tra hệ thống định vị vệ tinh GNSS của xe phải được cập nhật. Và vấn đề ở đây là trả lời mấy câu hỏi “Khi nào?” thành “hiện thực”. Quy định của Liên hiệp quốc hiện tại điều chỉnh hệ thống AECS sử dụng ERA-GLONASS ở Nga với eCall ở Châu Âu, và có lẽ sẽ được dùng làm tham chiếu cho cả Hệ thống định vị vệ tinh GNSS tương lai.

Orolia với mô phỏng giả lập phía trước là bước ngoặt

Hệ thiết bị mô phỏng giả lập của Orolia đã hoàn toàn đáp ứng eCall, AIS 140 và UNR-144. Với dòng sản phẩm GSG-5 đơn giản cập nhật phần cứng và phần mềm lên dòng sản phẩm GSG-6 là đáp ứng các thử nghiệm theo UNR-144. Với dòng sản phẩm GSG-6, còn đơn giản hơn chỉ cập nhật phần mềm tại chỗ cho phép hệ thiết bị triển khai thủ tục và thử nghiệm theo UNR-144 tạo hiệu quả cho bản báo cáo thử nghiệm tự động.

Sự đồng hành

Ngày càng nhiều công nghệ GNSS được tích hợp vào hầu hết các ngành công nghiệp, điều này yêu cầu cao về chuyên môn, chất lượng, đánh giá và tích hợp các khả năng này vào khuôn mẫu toàn cầu. Cung cấp tốt nhất trải nghiệm người dùng hệ GNSS cho khách hàng tương đương với việc thuê chuyên gia cao cấp hỗ trợ hệ sinh thái ô tô.

Hãy cân nhắc dịch vụ chuyên gia và tư vấn của Orolia. Orolia có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn về GNSS trong giai đoạn thiết kế, thử nghiệm, tiền kiểm hoặc chứng thực.

Nguồn: TMC

Các bài viết khác

Copyright @ 2015 TECOTEC Group