Sự kiện

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA TECOTEC GROUP

Ngày 18/01/2019, TECOTEC Group tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2018 và xác định phương hướng hoạt động năm 2019 với sự tham dự của Ban lãnh đạo cùng đại diện các phòng ban/ VPĐD/ Công ty thành viên.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ phận đã báo cáo tổng kết công việc năm 2018, kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các phương án xử lý làm căn cứ xác định phương hướng hoạt động cho năm 2019.

 

Năm 2018 kết quả kinh doanh đạt kỷ lục trong toàn hệ thống TECOTEC Group, là năm thực hiện và hoàn thành rất nhiều dự án lớn. Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng với định hướng rõ ràng, sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm, đội ngũ nhân sự kỹ thuật chuyên môn vững vàng - là nền tảng thực hiện thắng lợi các kế hoạch kinh doanh của TECOTEC Group.

Trong năm qua với việc duy trì tốt các Hãng truyền thống, có chính sách hậu mãi phù hợp, dịch vụ chuyên nghiệp và có những giải pháp tối ưu đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, TECOTEC Group ngày càng khẳng định và giữ vững uy tín với các nhóm khách hàng mục tiêu. Định hướng năm 2019, các bộ phận tiếp tục chủ động tìm kiếm các Hãng mới tiềm năng; xác định hướng đi mới, tạo sự đa dạng về sản phẩm; đẩy mạnh chiến lược truyền thông nâng tầm thương hiệu, thúc đẩy sự tăng trưởng toàn hệ thống.

Với những kết quả đạt được năm 2018, Ban lãnh đạo đã thống nhất giao chỉ tiêu cho các bộ phận và tin tưởng có sự quyết tâm đồng lòng của tập thể CBNV TECOTEC Group, năm 2019 sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao và thắng lợi trên mọi phương diện.

 

Nguồn: HCTH

Các bài viết khác

Copyright @ 2015 TECOTEC Group