Sự kiện

TECOTEC CHÚC MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp to lớn của lực lượng quân đội mà còn là ngày thể hiện tình quân dân gắn kết, cùng một ý chí quyết tâm đồng lòng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Quân đội Việt Nam luôn nêu cao truyền thống anh hùng, bảo vệ độc lập dân tộc, giữ vững bờ cõi quốc gia. Ngày nay, lực lượng quân đội tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng và củng cố Quốc phòng An ninh, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Tiếp bước truyền thống “quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, cán bộ, chiến sĩ thời bình vẫn xông pha nơi “đầu sóng, ngọn gió”, bão lũ, thiên tai, dịch bệnh … bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Trước đại dịch Covid 19, vai trò xung kích, đi đầu của Quân đội tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, trở thành ý chí quyết tâm và hành động của toàn quân và dân ta trong đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đóng góp quan trọng vào thắng lợi bước đầu của cả nước trước hiểm họa đại dịch toàn cầu.

Có thể thấy, dù trong giai đoạn nào, Quân đội ta vẫn luôn phát huy truyền thống của một dân tộc anh hùng. Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng tự hào và đặt trọn niềm tin yêu nơi Quân đội nhân dân.

Nhân dịp này, TECOTEC Group xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các Quý khách hàng, Quý đối tác thuộc lực lượng Quân đội. Kính chúc các đồng chí sức khỏe - hạnh phúc và quyết thắng.

Nguồn: HCTH

Các bài viết khác

Copyright @ 2015 TECOTEC Group